CANVAS

„Prawdziwy sens obrazu polega na odzwierciedlaniu czegoś, co jest nieobecne, co zatem może istnieć wyłącznie w obrazie. Obraz wydobywa na jaw to co w obrazie nie istnieje, ale co może się zjawiać tylko w obrazie”.

Hans Belting