TYPO ART

WORDS LIKE BULLETS

DONT FIRE YOUR WEAPON RANDOMLY THINK FIRST

Siła i granice – intencji, uczuć, myśli i słów. Jakie są granice pragnień powstających w naszych umysłach? Jaką siłę mają nasze intencje? Jaką moc sprawczą posiadają „myślane” koncepty i wypowiadane słowa i jakie powinniśmy ponosić konsekwencje ich późniejszych uzewnętrznień w postaci konkretnych słów, materialnych i fizycznych reakcji, zachowań, działań?